Projekti

Poljoprivreda i turizam kao šansa za posao

GEA – Centar za istraživanja i studije započeo je sa implementacijom novog projekta “Poljoprivreda i agroturizam kao prilika za zapošljavanje” s ciljem doprinosa boljem iskorištavanju preduzetničkog potencijala u poljoprivredi i turizmu kroz nadogradnju i širenje lokalnih partnerstava te pomoć u stvaranju održivih izvora prihoda za ruralna domaćinstva u ciljnoj regiji sjeverozapadne BiH.

Specifični cilj projekta je uspostava adekvatnog preduzetničkog ekosistema na području opština Petrovac, Bosanski Petrovac, Ribnik, Bihać, Drvar, Istočni Drvar, Mrkonjić Grad, Šipovo i Jezero kako bi se olakšala realizacija preduzetničkih inicijativa u sektorima poljoprivrede i agroturizma, s posebnim naglaskom na pripadnike ranjivih kategorija stanovništva.

Projekat finansira EU kroz program EU4Business, a podržava ga ILO (Međunarodna organizacija rada). Period implementacije projekta je 01.01.2020. – 30.09.2021.