Arhive kategorije: Ostalo

Analiza: Motivi stranih direktnih investitora i njihovo mjesto u ekonomiji RS

Motivi dolaska i poslovanja stranih direktnih investitora (SDI) u RS često ne korespondiraju sa razvojnim potrebama Srpske te je stoga potrebno adekvatno pozicionirati SDI u ekonomskim politikama i strategijama, ali i preduzeti temeljne reforme poslovnog okruženja. Nastavi čitati Analiza: Motivi stranih direktnih investitora i njihovo mjesto u ekonomiji RS

Upisna politika i sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH

Ključni nalazi studije koja se bavi analizom trenutnog sistema finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ukazuju na to da je sistem visokog obrazovanja u BiH, pored svoje kompleksnosti, finansijski neefikasan. Nastavi čitati Upisna politika i sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH

Kako do boljeg izvještavanja o radu zavoda za zapošljavanje u BiH?

Uprkos tome što je pitanje ogromne nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini konstantno na vrhu liste prioriteta, broj od preko pola miliona nezaposlenih na evidencijama službi za zapošljavanje svjedoči o tome da je do sada urađeno veoma malo na rješavanju ovog problema. U tom kontekstu nameće se pitanje uloge i odgovornosti javnih službi za zapošljavanje, kao ključnih institucionalnih aktera na tržištu rada koje je u brojnim izvještajima okarakterisano kao nefunkcionalno i nedovoljno fleksibilno.

Nastavi čitati Kako do boljeg izvještavanja o radu zavoda za zapošljavanje u BiH?