Publikacije

Analiza finansijskog sektora RS

01.10.2010.
Download

Centar za istraživanja i studije GEA je autor analize finansijskog sektora RS za III kvartal 2010. godine. Jedan od zaključaka analize je da su depoziti stanovništva u bankama RS nastavili sa rastom nakon velikog pada iz oktobra 2008., dok iznos plasiranih kredita stanovništvu nije rastao.

Građani RS imaju veće povjerenje u banke nego obratno?

Depoziti stanovništva u bankama RS su nastavili s kontinuiranim rastom od velikog pada iz oktobra 2008. godine. Nasuprot tome, iznos plasiranih kredita stanovništvu nije rastao

Kreditna aktivnost bankarskog sektora u 2010. godini ne pokazuje znakove oporavka. Rast ukupnih kreditnih plasmana banaka u RS na kraju prvog polugodišta 2010. godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je skromnih 3,8%, dok je ovaj rast u odnosu na kraj prošle godine bio na nivou od 2%. Očigledno, banke još smatraju da je nastavak ekspanzije kreditnih aktivnosti u RS visoko rizičan posao, te su nastavile s politikom nepovećanja postojeće izloženosti prema privat- nom sektoru.

Iz ovoga bi se moglo zaključiti da bankarski sektor nije ubijeđen da je ekonomska kriza definitivno stvar prošlosti, te da je još teško procijeniti postojeću visinu sistemskog rizika. U skladu s tim, banke preferiraju zadržavanje visokog iznosa novčanih sredstava u svom posjedu (1,35 milijardi KM) kao zaštitu od potencijalnih većih odliva depozita. Značajniji porast kreditnih plasmana i dalje jedino bilježi sektor Vlade i Vladinih institucija, što potvrđuje trenutnu visoku averziju banaka prema izlaganju novim rizicima, aktuelizuje opasnost “izguravanja” privatnog sektora na strani potražnje za kapitalom, te ukazuje na otežanu fiskalnu poziciju javnog sektora. Imajući u vidu da je potrošnja istorijski bila glavni pokretač rasta domaćeg BDP-a, jasno je da neće doći do stabilnijeg ekonomskog oporavka bez izbora i činjenicu da su se građani osjetili finansijski nesigurniji u toku krize.

Da se dio dohotka koji stanovništvo štedi povećao potvrđuje i podatak da je ukupna vrijednost depozita stanovništva premašila i svoj pretkrizni iznos iako u istom periodu nije došlo do povećanja primanja stanovništva (prestanak rasta plata, pad stope zaposlenosti, pad transfera novca iz inostranstva).