Publikacije

Kako do boljeg izvještavanja o radu zavoda za zapošljavanje u BiH?

08.08.2011.
Download

Uprkos tome što je pitanje ogromne nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini konstantno na vrhu liste prioriteta, broj od preko pola miliona nezaposlenih na evidencijama službi za zapošljavanje svjedoči o tome da je do sada urađeno veoma malo na rješavanju ovog problema. U tom kontekstu nameće se pitanje uloge i odgovornosti javnih službi za zapošljavanje, kao ključnih institucionalnih aktera na tržištu rada koje je u brojnim izvještajima okarakterisano kao nefunkcionalno i nedovoljno fleksibilno.

Prema rezultatima provedenog istraživanja o mogućnostima za mjerenje uspješnosti djelovanja zavoda za zapošljavanje u BiH, a na osnovu njihovih zvaničnih izvještaja o radu, može se reći da posmatrani izvještaji ne sadrže dovoljno podataka o neposrednim rezultatima aktivnosti, prije svega u obavljanju usluga informisanja i posredovanja pri zapošljavanju, što je samo odraz nedovoljno aktivnog pristupa u odnosu sa korisnicima, bilo da se radi o nezaposlenim licima ili o poslodavcima.

Izvještaji su urađeni tako da dominantno opisuju opšta kretanja na tržištu rada, evidenciju i broj nezaposlenih osoba a veoma malo govore o uspjehu zavoda da pruži podršku i pomoć nezaposlenim licima da pronađu posao, što je takođe njihova zakonska i statutarna obaveza.

U tom smislu je postojanje osnovnih parametara i elemenata uzročno-posljedične veze između ulaza, rezultata i efekata djelovanja zavoda za zapošljavanje na tržištu rada, od izuzetne važnosti, zbog čega je osnovni model mjerenja uspješnosti, uz odgovarajuće mehanizme praćenja i izvještavanja, potrebno što prije uvesti u javne službe za zapošljavanje u BiH.

Pozitivna evropska iskustva svakako bi mogla poslužiti kao dobra smjernica za modernizaciju domaćih institucija tržišta rada. Štaviše, unutar Zajedničkog memoranduma o prioritetima politika zapošljavanja, EU pomaže zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u provođenju reformi na tržištu rada. To međutim zahtijeva od zemalja da identifikuju specifične izazove i razviju strateški pristup za provođenje politika zapošljavanja koje su u skladu sa politikama i praksama Evropske unije.