Publikacije

Fokus bankarskog sektora još na preživljavanju

02.03.2011.
Download

Centar za istraživanja i studije GEA je uradio analizu finansijskog sektora u Republici Srpskoj za 2010. godinu. Analiza upozorava na opasnost za bankarski sektor ukoliko se trenutna kreditna politika održi u suviše dugom vremenskom periodu.