Publikacije

Priručnik za pomoć u radu udruženja žena

12.07.2010.
Download

Ovaj Priručnik je nastao u sklopu realizacije projekta pod nazivom “Jačanje položaja žena i razvoj ljudskog kapitala u opštini Mrkonjić Grad” i njegov cilj je da na jednom mjestu pruži sve potrebne informacije vezano za procese osnivanja, ali i dalji rad, prvenstveno, udruženja žena.

Kao što i sam naziv govori, cilj projekta je bilo jačanje položaja žena i razvoj ljudskog kapitala u postojećim udruženjima žena u opštini Mrkonjić Grad.

U Priručniku su objedinjeni sadržaji svih prezentacija/radionica koje su za članice udruženja žena održane tokom implementacije projekta. Pokretač projekta je Udruženje Gea – Centar za istraživanja i studije iz Banje Luke.

Projekat je finansiran od strane Evropske Unije i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), a realizovan u saradnji sa opštinom Mrkonjić Grad i Helsinškim parlamentom građana iz Banje Luke.

U okviru implementacije projekta odabrana su tri udruženja žena iz opštine Mrkonjić Grad, čije su članice i bile glavna ciljna grupa čitavog projekta.