Publikacije

Analiza: Motivi stranih direktnih investitora i njihovo mjesto u ekonomiji RS

05.06.2013.
Download

Motivi dolaska i poslovanja stranih direktnih investitora (SDI) u RS često ne korespondiraju sa razvojnim potrebama Srpske te je stoga potrebno adekvatno pozicionirati SDI u ekonomskim politikama i strategijama, ali i preduzeti temeljne reforme poslovnog okruženja.

U posljednjih 10 godina samo je u 2004. i 2007. došlo do značajnijih priliva stranih direktnih investicija, a one su uglavnom prošle kroz proces privatizacije državnih preduzeća i u sektore telekomunikacija, trgovine, finansija, a nedovoljno u proizvodnju i grienfield projekte. Dominantan tržišni položaj i pristup resursima bili su osnovni motivi za dolazak stranih investitora.