Arhive kategorije: Javni sektor

Analiza ostvarenog napretka u realizaciji Strategije zapošljavanja RS

Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2011-2015. godina, predstavlja prvi srednjoročni planski i strateški dokument kojim se utvrđuju osnove za razvoj i podsticanje zapošljavanja u Republici Srpskoj. Slikovito rečeno, Narodna skupština Republike Srpske je na sjednici održanoj 24. marta 2011. godine dala zeleno svjetlo Vladi RS da primijeni „terapiju“ propisanu starteškim planom kako bi djelovala na ogromnu nezaposlenost kao gorući društveno-ekonomski problem.

Nastavi čitati Analiza ostvarenog napretka u realizaciji Strategije zapošljavanja RS

Analiza budžeta i budžetske politike grada Banje Luke

Rezultati analize budžetske politike i budžeta grada Banjaluka za 2012. godinu ukazuju na odsustvo istinske želje gradskih vlasti da se u značajnijoj mjeri podstakne uključenost građana tokom planiranja i pripreme budžeta.

Iako postoji deklarativno opredjeljenje organa uprave da se kroz komunikaciju s javnošću dođe do što kvalitetnijeg budžetskog dokumenta, brojni su nedostaci u trenutnoj praksi, koji govore suprotno. Kanali dvosmjerne komunikacije s građanima ne koriste se u dovoljnoj mjeri a javne rasprave u mjesnim zajednicama, kao osnovni vid direktne komunikacije sa stanovništvom tokom budžetskog procesa, ne daju željene rezultate s aspekta građanske uključenosti. Naime, ovi događaji su slabo posjećeni, traju kratko i organizuju se samo u manjem broju mjesnih zajednica. Što je još važnije, prezentacija sadržaja budžetskog dokumenta nije prilagođena specifičnim zahtjevima građana mjesne zajednice u kojoj se javna rasprava održava, već naprotiv, budžet se prezentuje u opštoj formi što dodatno destimuliše građansku participativnost.

Kada se govori o informisanosti, čak ni osnovni dokumenti kao što su Izvještaj o izvršenju budžeta Grada ili Izvještaj o provedenom Programu javnih rasprava nisu dostupni za širu javnost i ne objavljuju se na zvaničnom web portalu Grada. Informacije dostupne građanima tokom planiranja i realizacije budžeta su na niskom nivou i ne obezbjeđuju potreban nivo njihove informisanosti kako bi mogli kvalitetno učestvovati u budžetskom procesu. S druge strane, dio odgovornosti za neaktivnost u procesu kreiranja budžeta Grada snose i sami građani. Rijetke su inicijative i prijedlozi upućeni s njihove strane kada je priprema budžeta u pitanju pa se stiče utisak da su nedovoljno zainteresovani za rješavanje problema u okviru svojih mjesnih zajednica. Generalna je ocjena da kod građana još uvijek nije izgrađena svijest o ulozi i značaju njihovog učešća u donošenju odluka o bitnim pitanjima za razvoj Grada, uključujući tu i planiranje gradskog budžeta. Shodno tome, uvažavajući rezultate provedenog istraživanja i analize, ovaj dokument daje niz opštih i pojedinačnih preporuka koje imaju za cilj unaprijediti budžetsku politiku grada Banjaluke i dati konkretne odgovore na uočeni problem nedovoljne participacije građana u budžetskom procesu.

Upisna politika i sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH

Ključni nalazi studije koja se bavi analizom trenutnog sistema finansiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ukazuju na to da je sistem visokog obrazovanja u BiH, pored svoje kompleksnosti, finansijski neefikasan. Nastavi čitati Upisna politika i sistem finansiranja visokog obrazovanja u BiH