Predstavljamo drugi broj “Ekonomskog monitora”

Predstavljamo drugi broj “Ekonomskog monitora”

GEA “Ekonomski monitor” daje sažeti prikaz kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja u BiH. U nastavku teksta izdvojen je analitički pregled ekonomskih i socijalnih promjena koje su se desile u protekloj godini i prvom kvartalu tekuće godine sa posebnim osvrtom na odnos kretanja plata i cijena.

saznaj više
  • USAID
  • CCI
  • CCI
  • US
  • OSF
  • UNDP
  • HYPO
  • mtel
  • mtel