Dnevne arhive: 07.03.2010.

07.03.2010.

Potrebna nam je politika plata u javnom sektoru

Održiva politika plata za BiH zahtijeva da javni sektor mora prestati diktirati tempo rasta plata za cjelokupnu privredu. Način na koji se ovo može postići je da se nivoi plata u javnom sektoru usklade sa uporedivim radnim mjestima u privatnom sektoru, te da se njihov dalji rast poveže sa rastom plata u privatnom sektoru.