Rezultati projekta Studentsko preduzetništvo/poduzetništvo

GEA – Centar za istraživanja i studije koristi priliku da predstavi ključne rezultate i dostignuća projekta Studentsko preduzetništvo koji je pokrenut 2012. godine zahvaljujući finansijskoj podršci USAID-a, a sa osnovnim ciljem da se podstakne aktivizam i liderstvo mladih te promiviše preduzetništvo među studentskom populacijom u BiH.

Više od 1.000 poslovnih ideja koje su generisane kroz projekat, preko 1.500 studenata iz cijele Bosne i Hercegovine koji su u njemu aktivno učestvovali, daju nam za pravo da kažemo da je projekat „Studentsko preduzetništvo“ i program „Imam ideju“ prepoznao potrebu mladih ljudi u Bosni i Hercegovini da budu preduzetni i da razmišljaju o tome kako da sami kreiraju poslove umjesto da čekaju na njih. Kroz rad sa studentima sa više od 100 različitih fakulteta u protekle tri godine uvjerili smo se da među ovom populacijom postoji ogroman potencijal koji ne smije ostati zanemaren, pogotovo ne u vremenu kada je u Bosni i Hercegovini više nego ikad potrebno podstaći snažniji ekonomski razvoj i smanjiti ogromnu nezaposlenost. GEA će zbog toga i dalje ostati posvećena svojoj misiji te u narednom periodu aktivno raditi na tome da se kroz zajedničko djelovanje sa domaćim i međunarodnim partnerima osigura podrška onima koji su spremni preuzeti odgovornost i samostalno iskoračiti u poslovni svijet.