Projekti

“Studentsko preduzetništvo/poduzetništvo”

 

Period 26. septembar 2011. – 25. novembar 2014.
UČESNICI Vodeći aplikant:
GEA – Centar za istraživanja i studije
Partneri:
Univerzitet u Banjoj Luci
Univerzitet u Sarajevu
Sveučilište u Mostaru 
DONATOR usaid
Američka agencija za međunarodni razvoj
Sponzori asa           mtel-3D-proziran-znak         hipo

Opšti cilj

Jačanje preduzetniške inicijative i učešća mladih u javnom životu u BiH.

Specifični ciljevi

 • razvoj studentskog preduzetništva s ciljem ohrabrivanja mladih da svoju budućnost grade u BiH
 • jačanje liderstva i glasa mladih u dijalogu sa donosiocima odluka po pitanjima vezanim za mlade i zapošljavanje
 • stvaranje platforme za razmjenu ideja i komunikaciju između mladih iz različitih područja BiH

Ciljne grupe

 • studenti
 • donosioci odluka na nivou entiteta i na državnom nivou
 • predstavnici studentskih organizacija
 • akademska i poslovna zajednica

Ostvareni rezultati

 • više od 1500 studenata sa 100 različitih fakulteta iz cijele BiH aktivno učestvovalo u projektu
 • više od 1000 poslovnih ideja generisano
 • na 3 univerziteta u BiH organizovana 3 godišnja kruga programa Imam ideju u okviru koga su studenti pohađali Školu za poslovne ideje i učestvovali u Takmičenju za najbolji poslovni plan
 • 20 predavača i motivacionih govornika predvodilo 12 praktičnih trening modula organizovanih u okviru Škole za poslovne ideje
 • 16 preduzetnika uključeno u rad komisija za ocjenjivanje poslovnih planova
 • 120 000 USD nagradni fond za pobjednike Takmičenja za najbolji poslovni plan
 • 30 registrovanih biznisa po osvajanju nagrade
 • održana 3 Poslovna foruma mladih
 • održana obuka za članove 3 studentske organizacije sa partnerskih univerziteta s ciljem obezbjeđivanja održivosti rezultata projekta i jačanja njihovih internih kapaciteta