Publikacije

Analiza ostvarenog napretka u realizaciji Strategije zapošljavanja RS

05.12.2013.
Download

Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2011-2015. godina, predstavlja prvi srednjoročni planski i strateški dokument kojim se utvrđuju osnove za razvoj i podsticanje zapošljavanja u Republici Srpskoj. Slikovito rečeno, Narodna skupština Republike Srpske je na sjednici održanoj 24. marta 2011. godine dala zeleno svjetlo Vladi RS da primijeni „terapiju“ propisanu starteškim planom kako bi djelovala na ogromnu nezaposlenost kao gorući društveno-ekonomski problem.

Imajući u vidu da je više od dvije i po godine prošlo od početka realizacije najvažnijeg strateškog dokumenta za tržište rada u Republici Srpskoj, Centar za istraživanja i studije – GEA, kao think tank organizacija koja se bavi javnim politikama u oblasti rada i zapošljavanja, uradila je kratku analizu ostvarenog napretka u dostizanju zacrtanih strateških ciljeva.

Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2011-2015 počiva na 5 strateških ciljeva a to su:

 1. Stimulisanje ekonomskog rasta, zapošljavanja i povećanje kvaliteta posla;
 2. Povećanje produktivnosti rada i kvaliteta rada kroz razvoj ljudskih potencijala;
 3. Uspostavljanje ravnoteže između ponude i potražnje zaposlenja;
 4. Povećanje uključenosti na tržište rada sprečavanjem dugotrajne nezaposlenosti,
  neaktivnosti, društvene isključenosti i siromaštva radno sposobnog stanovništva, naročito grupa koje su u nepovoljnom položaju.
 5. Proširenje institucionalnih kapaciteta i razvoj dijaloga među akterima u oblasti
  zapošljavanja.

Premda je za svaki od pet strateških ciljeva naveden niz kvantitativnih i kvalitativnih indikatora, kao osnov za praćenje uspješnosti u realizaciji strateškog i pratećih akcionih planova postavljeni su sljedeći mjerljivi ciljevi:

 • rast sveukupne stope zaposlenosti, na kraju planskog perioda za 8 procentnih poena (sa 47% u 2009. godini na 55% u 2015. godini),
 • rast zaposlenosti žena i zaposlenosti starijih lica za 8 procentnih poena (sa 38% u 2009. godini na 46% u 2015. godini kod zaposlenosti žena),
 • smanjenje stope nezaposlenosti za 2,5 procentnih poena
 • smanjenje dugotrajne nezaposlenosti sa 68% zabilježenih u 2009. godini na 55% u 2015. godini,
 • smanjenje stope neaktivnog stanovništva za 10 procentnih poena
  U narednom tekstu urađena je analiza ostvarenog napretka u dosadašnjoj realizaciji strateškog plana i to za svaki od navedenih indikatora uspjeha pojedinačno