Projekti

Jačanje položaja žena i razvoj ljudskog kapitala u opštini Mrkonjić Grad

PERIOD 1. decembar 2009. – 31. jul 2010.
UČESNICI Vodeći aplikant:
GEA
Centar za istraživanja i studije
Partner: HCABL Helsinški parlament građana Banja Luka
DONATOR logo-undp
UNDP – Razvojni program Ujedinjenih Nacija u BiH
sufinansiranje mgOpština Mrkonjić Grad

Opšti cilj

Jačanje položaja žena i razvoj ljudskog kapitala nevladinog sektora u opštini Mrkonjić Grad kroz seriju obuka i prezentacija te praktične primjene naučenog kako bi se žene i udruženja obuhvaćeni projektom osposobila za organizovaniji i samostalniji rad, uz sinergiju sa lokalnom administracijom.

Specifični ciljevi

  • podići nivo specifičnih znanja i vještina članica tri izabrana udruženja žena na području opštine Mrkonjić Grad kroz seriju praktičnih radionica o tehnikama tkanja, organskoj poljoprivredi i ruralnom turizmu.
  • ojačati interne kapacitete tri izabrana udruženja žena iz opštine Mrkonjić Grad kroz program obuke na temu unapređenja efikasnosti rada udruženja.
  •  poboljšati informisanost članstva izabranih udruženja o načinima zaštite prava i položaja žena u opštini Mrkonjić Grad, kroz upoznavanje sa obavezujućim normativno-pravnim okvirima za BiH kao i uz primjere dobrih praksi u BiH.
  • ojačati kapacitete lokalnih vlasti za pružanje podrške nevladinim organizacijama u pripremi projektnih prijedloga prema domaćim i međunarodnim izvorima finasiranja kroz obuku dva predstavnika opštinske administracije kao i ojačati saradnju i komunikaciju između lokalnih vlasti i udruženja žena na teritoriji opštine Mrkonjić Grad.

Ciljne grupe

  • žene sa ruralnih područja opštine Mrkonjić Grad – članice udruženja žena Naša žena iz Podrašnice, članice Udruženja porodica sa četvero i više djece „RADOST MG“ Mrkonjić Grad i Humanitarnog udruženja žena Mrkonjić Grad
  • lokalna uprava opštine Mrkonjić Grad.

Ostvareni rezultati

  • 30 polaznica iz tri izabrana udruženja žena u opštini Mrkonjić Grad dobilo nova saznanja koja će im u mnogome olakšati rad u cilju jačanja njihovih ličnih kapaciteta kao i kapaciteta samih udruženja. Seminari/radionice iz oblasti ruralnog turizma i razvoja organske poljoprivrede su izazvali posebno interesovanje, a neke od polaznica su već započele prve korake u razvijanju ovih djelatnosti kao budućih izvora primanja svojih domaćinstava. Petodnevna obuka iz oblasti tradicionalnih tehnika tkanja, koja je uspješno sprovedena u saradnji sa HUŽ “Duga” iz Banjaluke, posebno se pokazala korisnom za članice udruženja žena “Naša žena” iz Podrašnice. One su imale priliku da usvoje znanja i tehnike neophodne za izradu tradicionalnih odjevnih i ukrasnih predmeta, čijim će izlaganjem i prodajom značajno doprinijeti poboljšanju turističke ponude Mrkonjić Grada kao i ekonomskom jačanju Udruženja i njegovih članica.
  • Kroz niz seminara/radionica o organizovanju i vođenju udruženja, polaznice su dobile sve informacije neophodne za uspješan rad udruženja. Polaznice su usvojile nova saznanja iz oblasti strateškog planiranja, organizacije rada udruženja, normativno-pravnog okvira za djelovanje udruženja, izvora finansiranja, pisanja projektnih prijedloga te normativno-pravnog okvira zaštite prava i položaja žena sa primjerima dobrih praksi iz BiH.
  • Kao završna aktivnost u projektu, u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, izrađen je i “Priručnik za pomoć u radu udruženja žena”, u kom su objedinjene sve teme obrađivane na održanim seminarima vezanim za rad udruženja.
  • Ostvarena je dobra saradnja sa predstavnicima opštine Mrkonjić Grad, čija je pomoć značajno olakšala implementaciju projekta i koji su izrazili volju za nastavak uspješne saradnje sa tri udruženja žena.