Projekti

“Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi”

Projekat implementiran u periodu 2017-2019. godina na području opština Petrovac, Bosanski Petrovac i Ribnik uz podršku ILO (Međunarodna organizacija rada) i EU (Evropska unija).

Radi se o projektu koji je realizovan u u okviru javnog poziva „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u BiH“ koji finansira EU, a provodi ILO. Među 157 prijava, projektna aplikacija koju je Udruženje GEA razvilo u saradnji sa opštinom Petrovac odabrana je i podržana iznosom od 176.000 EUR a čiji je cilj prekvalifikacija nezaposlenih, stvaranja novih radnih mjesta i podržavanje lokalnog ekonomskog razvoja. Kao rezultat projekta zaposleno je 29 korisnika u oblasti poljoprivrede od čega većina pripada najranjivijim kategorijama poput raseljenih osoba, povratnika, žena i mladih.