Publikacije

Podrška ženama oboljelim od mišićne distrofije i paraplegije u samozapošljavanju

01.03.2011.

U okviru projekta “Podrška ženama oboljelim od mišićne distrofije i paraplegije u samozapošljavanju” objavljena je brošura sa osnovnim informacijama o projektu.