Projekti

Podrška ruralnom razvoju

PERIOD maj 2016. – april 2017.
UČESNICI Vodeći aplikant:
GEA – Centar za istraživanja i studije
Partneri:
Centar za ruralni razvoj Drinić-Petrovac
Poljoprivredna zadruga “Klekovača”Opština DrinićOpština Bosanski Petrovac
DONATOR logo_ch_print

Ambasada Švajcarske u Bosni i Hercegovini 

Opšti cilj

Podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima sa područja opština Drinić i Bosanski Petrovac kroz novo zapošljavanje, stvaranje prilika za ostvarivanje zarade i poljoprivredni razvoj.

Specifični cilj

Cilj projekta je da ojača kapacitete 30 mladih poljoprivrednih proizvođača sa područja Bosanskog Petrovca i Drinića i poboljšanje postojećeg vrijednosnog lanca u oblasti organske poljoprivredne proizvodnje, naročito proizvodnje žitarica i ljekovitog i aromatičnog bilja.

Ciljne grupe

  • 30 mladih poljoprivrednika sa područja opština Bosanski Petrovac i Drinić
  • dvije lokalne organizacije: Centar za ruralni razvoj i Poljoprivredna zadruga “Klekovača”
  • 50 ostalih poljoprivrednih proizvođača sa ovog područja

Planirane aktivnosti

  • promocija i komercijalizacija rijetkih i autohtonih sorti žitarica (pšenica, heljda, raž, lan i dr.) i njihova proizvodnja na tradicionalan način
  • aktivnosti jačanja lokalnih kapaciteta i lanaca dodatne vrijednosti u poljoprivredi na lokalnom/regionalnom nivou
  • aktivnosti jačanja lokalne saradnje na razvoju prikladnog operativnog zakonskog okvira za lokalne poljoprivredne proizvođače