Publikacije

Planirane i sprovedene mjere Vlade RS i Ekonomska politika

01.12.2011.
Download

Centar za istraživanja i studije GEA je autor analize pitanja pada raspoloživih budžetskih sredstava radi porasta godišnjih rata za otplatu javnog duga te posljedične potrebe preraspodjele potrošnje između stavki administrativnog karaktera sa jedne strane i stavki razvojnog i socijalnog karaktera sa druge strane.