Projekti

Osnovni mehanizmi tržišta rada

PERIOD 2008.
UČESNICI Vodeći aplikant:
GEA
Centar za istraživanja i studije
DONATOR state dept Vlada SAD

Kratak opis

Osnovu projekta čini izrada publikacije pod nazivom „Osnovni mehanizmi tržišta rada“. Publikacija predstavlja jednostavan priručnik o osnovnim mehanizmima tržišta rada i najvažnijim faktorima koji određuju njegove rezultate.

Neke od tema koje su obrađene uključuju uspostavljanje ravnoteže između ponude i tražnje za radnom snagom, identifikovanje uzroka nezaposlenosti i postojanja zapošljavanja na crno. Poseban naglasak je stavljen na efekte različitih ekonomskih politika na stvaranje novog zapošljavanja i visinu plata.

Sve obrađene teme analizirane su kroz upotrebu klasičnog modela ponude i tražnje.

Osnovna ideja bila je omogućiti čitaocu da u kratkom roku ovlada ovim jednostavnim ali korisnim alatom koji pomaže da se analiziraju efekti postojećih i budućih ekonomskih politka na tržište rada. Najvažnija prednost takvog pristupa je u tome da on pruža mogućnost primjene istog modela u analizi mnogih drugih specifičnih pitanja vezanih za tržište rada koja nisu obrađena u ovoj publikaciji.