Projekti

Izrada mape puta i planova za jačanje uloge mjesnih zajednica u klasteru sjeveroistok – UNDP

U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” koji implementira UNDP u BiH, konzorciju organizacija koji čine Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja, Centar za istraživanje i studije – GEA Banja Luka i VESTA – Tuzla, dodijeljen je zadatak „Unapredjenja mjesnih zajednica u odabranim lokalitetima u BiH prema upravi fokusiranoj na potrebe ljudi i pruzanje usluga“ s ciljem da se kroz razvijanje specificnih i kontekstualiziranih ‘mapa puta i planova’ na nivou odabranih JLS doprinese jačanju uloge i funkcionalnosti MZ ali i da se omoguće instrumenti koji će olakšati predstavnicima MZ pozivanje na odgovornost predstavnika lokalne vlast. S tim u vezi pružena je tehnička podrška predstavnicima mjesnih zajednica u ovom procesa ali i stručna podrška kroz organizaciju edukativnih događaja.

Projektna intervencija je pružena u periodu 2018/2019 godina na području Bijeljine, Brčkog, Gračanice, Gradačca, Petrova i Žepča,

Tokom rada kroz ovaj konsultantski zadatak, a u skladu sa definisanom novom vizijom MZ u BiH, specifični fokus stavljen ne na 4 tematska polja:

  1. Interakcija izmedju MZ i JLS;
  2. Reprezentativnost MZ u procesima odlucivanja na lokalnom nivou;
  3. Interakcija izmedju MZ i gradjana
  4. Informacije/administrativne usluge koje MZ pruzaju