Projekti

Povećanje zaposlenosti kroz otvaranje ‘zelenih’ radnih mjesta i očuvanje biološke raznolikosti

PERIOD 15. decembar 2010. –15. juni 2012.
UČESNICI Vodeći aplikant:
GEA – Centar za istraživanja i studije
Partner: REC – Regionalni centar za životnu sredinu u BiH
DONATOR eu

Evropska komisija


Opšti cilj

Doprinos zaštiti životne sredine, održivoj upotrebi prirodnih resursa i stvaranju alternativnog zaposlenja i održivih izvora prihoda.

Specifični ciljevi

 • temeljna analiza potencijala za stvaranje “zelenih poslova” u glavnim privrednim sektorima BiH
 • jačanje svijesti o održivoj upotrebi prirodnih resursa i o potencijalima za zapošljavanje kroz “zelene poslove”
 • promocija modela za izgradnju kapaciteta u lokalnim zajednicama za uvođenje održivih i ekološki prihvatljivih praksi u poljoprivredi
 • povećanje zaposlenosti kroz pružanje obuke i podrške ljudima u lokalnim sredinama da uspostave farme ljekovitog i aromatičnog bilja prema principima i standardima organske poljoprivrede

Ciljne grupe

 • lokalni farmeri i njihova udruženja te stanovnici ruralnih područja BiH
 • sakupljači i uzgajivači ljekovitog i aromatičnog bilja
 • donosioci odluka na nivou entiteta i na državnom nivou
 • poslovna zajednica – firme koje se bave otkupom ljekovitog i aromatičnog bilja

Ostvareni rezultati

 • kreirana i diseminovana studija o potencijalima za stvaranje “zelenih poslova” u BiH sa popisom ključnih aktera, resursa i najbitnijih regiona za razvoj “zelenih poslova” – 100 primjeraka
 • kreiran i diseminovan praktični vodič za uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja – 500 primjeraka
 • skoro 60 poljoprivrednika učestvovalo na 2 radionice u Bos. Petrovcu i u Trebinju o uzgoju ljekovitog i aromatičnog bilja
 • zasađene 2 ogledne parcele i učesnicima podijeljen besplatan sadni materijal
 • potpisani ugovori o otkupu između učesnika radionica i firmi koje se bave otkupom ljekovitog i aromatičnog bilja
 • 20 predstavnika različitih institucija, kompanija i organizacija učestvovalo u radu okruglog stola na temu potencijala za razvoj “zelenih poslova” u sektorima poljoprivrede i šumarstva