Arhive kategorije: Preduzetništvo

Prepreke i mogućnosti za mlade u BiH na putu od ideje do uspješnog biznisa

Ovaj istraživački rad daje pregled raspoloživih programa podrške za samozapošljavanje u Republici Srpskoj i Federaciji BiH uključujući i raspoložive međunarodne projekte podrške, analizu uticaja obrazovnog sistema na stvaranje prilika za samozapošljavanje mladih, kao i uticaj poslovnog okruženja na donošenje odluke o pokretanju biznisa.

Nastavi čitati Prepreke i mogućnosti za mlade u BiH na putu od ideje do uspješnog biznisa

Očuvanje biodiverziteta u BiH kroz otvaranje “zelenih” radnih mjesta u sektorima poljoprivrede i šumarstva

U okviru projekta Povećanje zaposlenosti kroz otvaranje “zelenih” radnih mjesta i očuvanje biodiverziteta kreirana je i studija “Očuvanje biodiverziteta u BiH kroz otvaranje ‘zelenih’ radnih mjesta u sektorima poljoprivrede i šumarstva”.

Nastavi čitati Očuvanje biodiverziteta u BiH kroz otvaranje “zelenih” radnih mjesta u sektorima poljoprivrede i šumarstva