Publikacije

Analiza trendova i perspektiva u mehanizmima i politikama utvrđivanja plaća i mogućnosti njihove primjene u razvijanju održivih politika plata u Republici Srpskoj

02.04.2019.
Download