Poslanici

03.03.2010.

Izvještaj o trenutnoj praksi utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH sa prijedlogom za uspostavljanje dugoročno održivog modela

Izvještaj o trenutnoj praksi utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH sa prijedlogom za uspostavljanje dugoročno održivog modela predstavlja studiju koja ima za cilj doprinijeti stvaranju sistema koji će osigurati odgovorno i racionalno trošenje javnih sredstava u Bosni i Hercegovini.