незапосленост

01.04.2015.

Конференција: Запошљавање и социјална укљученост у Европи – прилике за незапослене младе

Овој конференцији, одржаној у Бриселу 24. 3. 2015., присуствовали су и представници Центра за истраживања и студије ГЕА.


07.07.2014.

ГЕА у Парламентарној скупштини БиХ

На конференцији под називом “Положај жена и младих на тржишту рада у Босни и Херцеговини” Белма Хаџимахмутовић, један од аутора ГЕА-ине студије “Незапосленост младих: ЕУ и БиХ дијеле исти проблем, могу ли и рјешења бити заједничка?”, представила је основне налазе и препоруке ове студије.Незапосленост младих – ЕУ и БиХ дијеле исти проблем, могу ли и рјешења бити заједничка?

Негативна кретања на тржишту рада у Босни и Херцеговини у посљедњих неколико година највише су погодила популацију младих.