бих

25.09.2014.

Завршен трећи Пословни форум младих: “Млади у предузетништву БиХ: Лудост или мудрост”

Као и претходне двије године, одржан је Пословни форум младих који је организован као завршница пројекта Студентско предузетништво/подузетништво, који спроводи Центар за истраживања и студије – ГЕА уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), а у партнерству са Универзитетом у Сарајеву, Универзитетом у Бањој Луци и Свеучилиштем у Мостару.


07.07.2014.

ГЕА у Парламентарној скупштини БиХ

На конференцији под називом “Положај жена и младих на тржишту рада у Босни и Херцеговини” Белма Хаџимахмутовић, један од аутора ГЕА-ине студије “Незапосленост младих: ЕУ и БиХ дијеле исти проблем, могу ли и рјешења бити заједничка?”, представила је основне налазе и препоруке ове студије.Незапосленост младих – ЕУ и БиХ дијеле исти проблем, могу ли и рјешења бити заједничка?

Негативна кретања на тржишту рада у Босни и Херцеговини у посљедњих неколико година највише су погодила популацију младих.


01.04.2013.

Плате посланика и делегата у Парламенту БиХ без премца у Европи

У оквиру десетог издања Кварталног економског монитора (доступан на www.swot.ba), Центар за истраживања и студије ГЕА је израдио анализу посланичких примања у БиХ.


29.10.2012.

Уписна политика и систем финансирања високог образовања у БиХ

Кључни налази студије која се бави анализом тренутног система финансирања високог образовања у Босни и Херцеговини указују на то да је систем високог образовања у БиХ, поред своје комплексности, финансијски неефикасан.