Неједнакост у БиХ: Од празних џепова до пуних сефова

БиХ се налази у самом врху Европе и региона када је економска неједнакост
становништва у питању и можда једино Македонија има већу неједнакост од БиХ.Из података о опорезованом дохотку, које је за потребе овог истраживања обезбиједила Пореска управа Републике Српске, дошли смо до сљедећих налаза:

 • Само 1% лица која остварују доходак у Републици Српској зарађује 3.000 КМ
  мјесечно или више;
 • Преосталих 99% лица су остварила у просјеку око 584 КМ мјесечно у 2014. години;
 • 1% најбогатијих је зарадило колико и 139.000 лица (42% свих лица која остварују
  доходак);
 • Најбогатија 23 лица (од којих је сваки имао годишњи доходак већи од 1 милион
  КМ) је зарадило колико и 76.700 лица (23% свих лица која остварују доходак);
 • Највиши годишњи доходак у РС у 2014. години је износио 10,9 милиона КМ (након
  плаћеног пореза);
 • Најзначајнији извор дохотка за 99% лица је било запослење, а за 1% најбогатијих дивиденде и удјели у добити заједно су значили више од запослења.

Нажалост, Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине је негативно одговорила на наш захјтев за истим подацима.

Infografika (2)

У посљедње 2-3 деценије дошло је до пораста економске неједнакости унутар већине земаља свијета, што је за резултат имало концентрацију богатства код малог броја најбогатијих грађана те пораст сиромаштва код запослених. Иако је у овом периоду одређен број земаља у развоју остварио убрзан економски раст (нпр. Кина), и у тим земљама највећи пораст прихода су остварили најбогатији становници. Када посматрамо читав свијет као цјелину, данашњи ниво неједнакости је запањујући. Наводимо неколико података из постојећих истраживања:

 • Вриједност имовине најбогатијих 1% становника свијета данас премашује вриједност
  имовине остатка свијета заједно;
 • Најбогатија 62 појединца на планети посједују богатство које премашује богатство
  сиромашније половине свијета (3,6 милијарди људи);
 • У посљедњих 5 година вриједност имовине 62 најбогатија појединца се повећала
  за преко 500 милијарди УСД, док се имовина сиромашније половине свијета
  смањила за више од 1000 милијарди УСД.

С обзиром на недоступност података о вриједности и расподјели имовине међу становништвом у БиХ, који би најбоље рефлектовали степен економске неједнакости, ово истраживање се фокусирало на анализу расподјеле дохотка.

Детаљну анализу прочитајте овдје.