Публикације

Уписна политика и систем финансирања високог образовања у БиХ

29.10.2012.
Download

Кључни налази студије која се бави анализом тренутног система финансирања високог образовања у Босни и Херцеговини указују на то да је систем високог образовања у БиХ, поред своје комплексности, финансијски неефикасан.
Тржиште рада тражи хитну промјену уписне политике и система финансирања високог образовања у БиХ.

Издвајања за високо образовање не доносе значајне резултате ни у научно-истраживачком дијелу ни у едукацији кадрова потребних на тржишту рада. Додјела буџетских средстава високошколским установама врши се на основу затеченог и наслијеђеног стања, при чему кључну и једину улогу играју кадровски и просторни капацитети.

Поред тога, тренутна уписна политика у БиХ не води се потребама тржишта рада, није заснована на аналитичком планирању потреба за кадровима у наредном периоду и производи дебаланс броја квалификација које излазе на тржиште рада и оних које тржиште рада треба. Оваква политика креира нове кадрове чија је улога да попуњавају мјеста у евиденцијама завода за запошљавање у Босни и Херцеговини.

Нина Бранковић, стручна консултантица за анализу јавних политика, у овој студији представља постојеће моделе и трендове финансирања и улагања у систем високог образовања у ЕУ и регији западног Балкана, као и преглед система финансирања образовних система у свијету. Урађена је и компаративна анализа земаља сличних БиХ у циљу изналажења препорука и потенцијалних рјешења за БиХ. Студија нуди и компаративни пресјек стања на тржишту рада и његову везу са начином креирања уписних политика у оквиру високообразовних институција у БиХ.

На бази урађене анализе, студија нуди препоруке за увођење нових мјера и измјену постојеће уписне политике јер је један од главних закључака студије тај да се уписна политика у БиХ уопште не води стварним потребама тржишта рада, чиме се незапосленост додатно повећава, а млади, као највећи ресурс једне државе, и даље представљају најбројнију популацију на евиденцији бироа за запошљавање.