Публикације

Незапосленост у БиХ: (не)ефикасност постојећег тржишта рада

13.02.2008.
Download

Ова публикација представља саставни дио пројекта под називом „Незапосленост у БиХ: (не)ефикасност постојецег тржишта рада“ спроведеног од стране Центра за истраживања и студије „Геа“ у периоду јануар – фебруар 2008. године.
Основни мотив за покретање овог пројекта јесте проблем високог нивоа незапослености у Босни и Херцеговини који, у статистицком смислу, представља један од најсигурнијих индикатора сиромаштва.