Нацрт буџета града Бања Лука за 2015. годину: Буџет и ове године још више административни а још мање развојни

С обзиром да је у току јавна расправа о нацрту буџета Града Бања Лука за 2015. годину, желимо указати на вишегодишњи проблем рапидног погоршања структуре буџетске потрошње. Као што сви знамо, није важно само колики нам је буџет већ и на шта га трошимо.

У току више претходних година је дошло до значајног пада прихода за Град Бања Луку, али нажалост није дошло до адекватног прилагођења буџетске потрошње. О овом проблему смо писали и претходне године у току јавне расправе те и овом приликом желимо указати на основне проблеме.

У поређењу са 2007. годином, приходи Града су значајно опали, а основни узрок за то је пад прихода од индиректног опорезивања.

Главни ефекат овог пада на потрошну страну буџета јесте енормно смањење издатака за инвестиције и одржавање и износу од цијелих 45 милиона КМ (видјети прилог и граф испод).

Са друге стране, потрошне ставке које су забиљежиле највећи раст јесу издаци за отплату дугова и расходи за лична примања.

У буџету за 2015. годину расходи за лична примања су достигли цијелих 36,8 милиона КМ, што је пораст за чак 12,8 милиона КМ у односу на 2007. годину. Овим су расходи за лична примања постала далеко највећа потрошна ставка.

Још увијек није познато у којој мјери је овај пораст резултат повећања плата и осталих личних примања, а у којој резултат повећаног запошљавања, јер свеобухватни подаци о броју запослених у административној служби и буџетским корисницима Града тренутно нису презентовани у званичним извјештајима Градске управе или на интернет порталу Града.

Овдје се поставља питање: да ли је овакво кретање структуре потрошње у периоду 2007-2015 у складу са Статегијом развоја града 2007 – 2015?