Нацрт буџета града Бања Лука: БУЏЕТ СВЕ ВИШЕ АДМИНИСТРАТИВНИ, А СВЕ МАЊЕ РАЗВОЈНИ

У предложеној верзији Нацрта буџета града Бања Лука за 2014. годину евидентан је проблем изразито неповољне структуре буџетске потрошње.
Један од највећих проблема јесте неодрживо високо учешће трошкова за лична примања, који ће у 2014. години достићи цијелих 29% укупне буџетске потрошње или 26.8 милиона КМ.

Са друге стране, дошло је до енормног пада издатака за инвестиције и одржавање. У поређењу са 2007. годином, тај пад износи цијелих 43 милиона КМ. Тако је учешће инвестиција у буџету смањено са 41% на 13%.

Цјелокупан коментар са везаним графичким приказима доступан је овдје.