Године враћања туђих дугова

Центар за истраживања и студије ГЕА спровео је анализу на тему утицаја спољног дуга Републике Српске на приходе градова и општина. У најкраћем, резултати анализе указују на то да растуће обавезе по основу сервисирања спољног дуга РС постају превелик терет за буџете градова и општина. Упркос расту прихода од индиректних пореза, дио колача који припада општинама и градовима у Републици Српској све је мањи, што се директно одражава на квалитет јавних услуга које локалне управе пружају грађанима па се може рећи да су терет растућег спољног дуга грађани у многим локалним заједницама већ осјетили на својој кожи. Поред тога, пројекције за наредни период показују да градови и општине могу очекивати додатни пад прихода од индиректних пореза због преузетих обавеза Републике Српске по основу нових ино-кредита. Већ у 2017. години износ ових обавеза биће знатно већи од укупног износа који се градовима и општинама редистрибуира на основу прикупљених индиректних пореза. То ће несумњиво додатно заоштрити ситуацију када је у питању извршење локалних буџета у наредном периоду, али и отворити расправу о другачијим моделима расподјеле, нарочито у свјетлу предстојећих локалних избора.

Да ли спољни дуг пријети да поједе буџете општина и градова у Републици Српској можете сазнати овдје.