2016

22.12.2015.

Усвојен буџет Града Бања Лука за 2016. годину – стари проблеми остају

Буџет Града за 2016. годину је усвојен 15.децембра у вриједности од 128.270.000 КМ. Увидом у буџет и процес његовог доношења може се видјети да су двије групе проблема на које ГЕА указује већ више година пренешене и у наредни период те да није направљен помак у правцу њиховог рјешавања.