тржиште

12.12.2013.

Земље у региону смањују пореско оптерећење рада – на потезу БиХ

Познато је да је оптерећење рада порезима и доприносима (тзв. „порески клин“) изразито високо у БиХ и креће се око 40%. То значи да од 100 КМ које послодавац исплати за једног регистрованог радника само 60 КМ стиже у руке том раднику.


13.02.2008.

Незапосленост у БиХ: (не)ефикасност постојећег тржишта рада

Ова публикација представља саставни дио пројекта под називом „Незапосленост у БиХ: (не)ефикасност постојецег тржишта рада“ спроведеног од стране Центра за истраживања и студије „Геа“ у периоду јануар – фебруар 2008. године.