продуктивност

18.12.2015.

Продуктивност рада у Босни и Херцеговини

Центар за истраживања и студије ГЕА урадио је анализу “Раст продуктивности рада – предуслов за повећање плата и стабилан економски развој”.


Раст продуктивности рада – предуслов за повећање плата и стабилан економски развој

Раст продуктивности рада примарни је економски циљ којим се стварају претпоставке за јачање конкурентности домаће економије и стабилан развој