предузетништво

05.12.2014.

Студентско предузетништво

Јачање предузетнишке иницијативе и учешћа младих у јавном животу у БиХ.


25.09.2014.

Завршен трећи Пословни форум младих: “Млади у предузетништву БиХ: Лудост или мудрост”

Као и претходне двије године, одржан је Пословни форум младих који је организован као завршница пројекта Студентско предузетништво/подузетништво, који спроводи Центар за истраживања и студије – ГЕА уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), а у партнерству са Универзитетом у Сарајеву, Универзитетом у Бањој Луци и Свеучилиштем у Мостару.


24.10.2012.

Препреке и могућности за младе у БиХ на путу од идеје до успјешног бизниса

Овај истраживачки рад даје преглед расположивих програма подршке за самозапошљавање у Републици Српској и Федерацији БиХ укључујући и расположиве међународне пројекте подршке, анализу утицаја образовног система на стварање прилика за самозапошљавање младих, као и утицај пословног окружења на доношење одлуке о покретању бизниса.


02.04.2012.

Приручник за израду пословног плана

У оквиру пројекта финансираног од стране USAID-а под називом Студентско предузетништво и програма Имам идеју, израђен је Приручник за израду пословног плана.