пословни

02.04.2012.

Приручник за израду пословног плана

У оквиру пројекта финансираног од стране USAID-а под називом Студентско предузетништво и програма Имам идеју, израђен је Приручник за израду пословног плана.