посланика

05.07.2011.

Неопходна реформа посланичких плата

Примања ентитетских и државних посланика и делегата су остварила прекомјеран раст у периоду до наступања економске кризе. Основни разлог за то јесте постојећа пракса утврђивања плата у домаћим парламентима према којој административне комисије, чији су чланови сами посланици и делегати, на недовољно транспарентан начин самостално одлучују о висини плата и других примања у парламентима.