политика

29.10.2012.

Уписна политика и систем финансирања високог образовања у БиХ

Кључни налази студије која се бави анализом тренутног система финансирања високог образовања у Босни и Херцеговини указују на то да је систем високог образовања у БиХ, поред своје комплексности, финансијски неефикасан.


01.12.2011.

Планиране и спроведене мјере Владе РС и Економска политика

Центар за истраживања и студије ГЕА је аутор анализе питања пада расположивих буџетских средстава ради пораста годишњих рата за отплату јавног дуга те посљедичне потребе прерасподјеле потрошње између ставки административног карактера са једне стране и ставки развојног и социјалног карактера са друге стране.