оптерећење

12.12.2013.

Земље у региону смањују пореско оптерећење рада – на потезу БиХ

Познато је да је оптерећење рада порезима и доприносима (тзв. „порески клин“) изразито високо у БиХ и креће се око 40%. То значи да од 100 КМ које послодавац исплати за једног регистрованог радника само 60 КМ стиже у руке том раднику.