нина

29.10.2012.

Уписна политика и систем финансирања високог образовања у БиХ

Кључни налази студије која се бави анализом тренутног система финансирања високог образовања у Босни и Херцеговини указују на то да је систем високог образовања у БиХ, поред своје комплексности, финансијски неефикасан.