мјере

01.12.2011.

Планиране и спроведене мјере Владе РС и Економска политика

Центар за истраживања и студије ГЕА је аутор анализе питања пада расположивих буџетских средстава ради пораста годишњих рата за отплату јавног дуга те посљедичне потребе прерасподјеле потрошње између ставки административног карактера са једне стране и ставки развојног и социјалног карактера са друге стране.