истраживање

24.10.2012.

Препреке и могућности за младе у БиХ на путу од идеје до успјешног бизниса

Овај истраживачки рад даје преглед расположивих програма подршке за самозапошљавање у Републици Српској и Федерацији БиХ укључујући и расположиве међународне пројекте подршке, анализу утицаја образовног система на стварање прилика за самозапошљавање младих, као и утицај пословног окружења на доношење одлуке о покретању бизниса.