допринос

05.05.2015.

Анализа иницијативе за смањење стопе доприноса у РС

Ова анализа има за циљ информисати јавну расправу о иницијативи Владе Републике Српске за смањење опорезивања рада у висини од 1,4% бруто плате. Та иницијатива је уграђена у Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о доприносима којег је Народна скупштина Републике Српске усвојила 04. марта 2015. године и упутила на јавну расправу.  


08.07.2014.

Увођење доприноса на плате за солидарност – анализа оправданости

На приједлог Владе Републике Српске у јуну мјесецу је по хитном поступку усвојен Закон о посебном доприносу за солидарност, који је увео додатни допринос на плате у висини од 3% нето плате.