водич

07.08.2012.

Повећање запослености кроз отварање ‘зелених’ радних мјеста и очување биолошке разноликости

Допринос заштити животне средине, одрживој употреби природних ресурса и стварању алтернативног запослења и одрживих извора прихода.


08.03.2012.

Водич за узгој љековитог и ароматичног биља

У оквиру пројекта Повећање запослености кроз отварање “зелених” радних мјест и очување биодиверзитета креиран је Водич за узгој љековитог и ароматичног биља.