some image

Nikola Galić

Rođen u Banjoj Luci 1987. godine. 2009. godine diplomirao kao profesor engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci. Od početka angažmana u GEA-i učestvovao u implementaciji svih projekata, posjeduje veliko iskustvo u prevođenju tekstova sa engleskog na srpski jezik i obrnuto. Zadužen za obavljanje administrativnih zadataka, pripremu projektnih aplikacija, administriranje zvaničnog sajta i naloga na društvenim mrežama te prevod i prilagođavanje projektnih aplikacija.