Пројекти

Повећање запослености кроз отварање ‘зелених’ радних мјеста и очување биолошке разноликости

период 15. децембар 2010. –15. јуни 2012.
учесници Водећи апликант:
ГЕА – Центар за истраживања и студије
Партнер: REC – Регионални центар за животну средину
укупни буџет 70 635 EUR
донатор eu

Европска комисија


Општи циљ

Допринос заштити животне средине, одрживој употреби природних ресурса и стварању алтернативног запослења и одрживих извора прихода.

Специфични циљеви

 • темељна анализа потенцијала за стварање “зелених послова” у главним привредним секторима БиХ
 • јачање свијести о одрживој употреби природних ресурса и о потенцијалима за запошљавање кроз “зелене послове”
 • промоција модела за изградњу капацитета у локалним заједницама за увођење одрживих и еколошки прихватљивих пракси у пољопривреди
 • повећање запослености кроз пружање обуке и подршке људима у локалним срединама да успоставе фарме љековитог и ароматичног биља према принципима и стандардима органске пољопривреде

Циљне групе

 • локални фармери и њихова удружења те становници руралних подручја БиХ
 • сакупљачи и узгајивачи љековитог и ароматичног биља
 • доносиоци одлука на нивоу ентитета и на државном нивоу
 • пословна заједница – фирме које се баве откупом љековитог и ароматичног биља

Остварени резултати

 • креирана и дисеминована студија о потенцијалима за стварање “зелених послова” у БиХ са пописом кључних актера, ресурса и најбитнијих региона за развој “зелених послова” – 100 примјерака
 • креиран и дисеминован практични водич за узгој љековитог и ароматичног биља – 500 примјерака
 • скоро 60 пољопривредника учествовало на 2 радионице у Бос. Петровцу и у Требињу о узгоју љековитог и ароматичног биља
 • засађене 2 огледне парцеле и учесницима подијељен бесплатан садни материјал
 • потписани уговори о откупу између учесника радионица и фирми које се баве откупом љековитог и ароматичног биља
 • 20 представника различитих институција, компанија и организација учествовало у раду округлог стола на тему потенцијала за развој “зелених послова” у секторима пољопривреде и шумарства