some image

Vladislav Jakovljević

Рођен је у Бањој Луци, гдје је и дипломирао на Економском факултету. Његове сфере интересовања обухватају области јавних и корпоративних финансија. Полазник је постдипломских студија из области финансијског менаџмента на Економском факултету у Бањој Луци. У протеклих 5 година обављао је различите руководеће функције у систему Мтел а.д. гдје и данас ради.