Пројекти

РАГ – Ваша карта за свијет предузетништва

Иза нас је успјешно реализован пројекат ”РАГ – Ваша карта за свијет предузетништва” захваљујући којем је 20 корисника и корисница са подручја општина Босански Петровац, Петровац и Рибник покренуло свој посао.


Истраживачки пројекат о механизмима грађанскогучешћа на локалном и кантоналном нивоу у БиХ

ГЕА Центар за истраживања и студије спроводи пројекат истраживања о механизмима грађанског учешћа на локалном и кантоналном нивоу у БиХ. Ради се о пројекту који финансира Мисија ОСЦЕ-а у Босни и Херцеговини с циљем покретања дијалога о развоју инстиутуционалног и регулаторног оквира за грађанску партиципацију у доношењу одлука те промоцију добрих пракси. Пројекат се проводи … Наставите са читањем Истраживачки пројекат о механизмима грађанскогучешћа на локалном и кантоналном нивоу у БиХ


Пројекат пружања техничке подршке корисницима бесповратних средстава као мјера подршке у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима – UNDP EU4Agri

Центар за истраживања и студије ГЕА на основу потписаног уговора са UNDP EU4Agri пројектом у периоду јули 2023. године – фебруар 2024. године пружа техничку подршку корисницима бесповратних средстава у 17 партнерских јединица локалне самоуправе као мјеру подршке у диверзификацију економских и социјалних активности у руралним подручјима.


Пољопривреда и туризам као шанса за посао

ГЕА – Центар за истраживања и студије започео је са имплементацијом новог пројекта “Пољопривреда и агротуризам као прилика за запошљавање” с циљем доприноса бољем искориштавању предузетничког потенцијала у пољопривреди и туризму кроз надоградњу и ширење локалних партнерстава те помоћ у стварању одрживих извора прихода за рурална домаћинства у циљној регији сјеверозападне БиХ. Специфични циљ пројекта … Наставите са читањем Пољопривреда и туризам као шанса за посао


Студентско предузетништво

Јачање предузетнишке иницијативе и учешћа младих у јавном животу у БиХ.


Организациони развој

Институционална подршка за рад и развој Центра за истраживања и студије ГЕА.


Европски мостови сарадње у циљу подизања безбједности и заштите радника на раду – ECBOHS

Регионална сарадња између различитих актера у земљама западног Балкана, Хрватске и Турске на побољшању здравља и заштите на раду.


Повећање запослености кроз отварање ‘зелених’ радних мјеста и очување биолошке разноликости

Допринос заштити животне средине, одрживој употреби природних ресурса и стварању алтернативног запослења и одрживих извора прихода.


Извјештај о постојећим начинима утврђивања плата посланика и делегата у парламентарним тијелима БиХ уз приједлог успостављања дугорочно одрживог модела

Допринос стварању система који ће осигурати одговорно и рационално трошење јавних средстава у Босни и Херцеговини.


Подршка женама обољелим од мишићне дистрофије и параплегије у самозапошљавању

Обука у изради традиционалних производа и одјевних предмета техникама ткања и шивања.