Пројекти

Студентско предузетништво

Јачање предузетнишке иницијативе и учешћа младих у јавном животу у БиХ.


Организациони развој

Институционална подршка за рад и развој Центра за истраживања и студије ГЕА.


Европски мостови сарадње у циљу подизања безбједности и заштите радника на раду – ECBOHS

Регионална сарадња између различитих актера у земљама западног Балкана, Хрватске и Турске на побољшању здравља и заштите на раду.


Повећање запослености кроз отварање ‘зелених’ радних мјеста и очување биолошке разноликости

Допринос заштити животне средине, одрживој употреби природних ресурса и стварању алтернативног запослења и одрживих извора прихода.


Извјештај о постојећим начинима утврђивања плата посланика и делегата у парламентарним тијелима БиХ уз приједлог успостављања дугорочно одрживог модела

Допринос стварању система који ће осигурати одговорно и рационално трошење јавних средстава у Босни и Херцеговини.


Подршка женама обољелим од мишићне дистрофије и параплегије у самозапошљавању

Обука у изради традиционалних производа и одјевних предмета техникама ткања и шивања.


Јачање положаја жена и развој људског капитала у општини Мркоњић Град

Серија радионица и презентација за чланице три локална удружења жена из области ефикасног рада удружења, органске пољопривреде и сеоског туризма те техника ткања.


Основни механизми тржишта рада

Приручник о основним механизмима тржишта рада и најважнијим факторима који одређују његове резултате.


Незапосленост у Босни и Херцеговини: (не)ефикасност постојећег тржишта рада

Анализирање проблема високе незапослености у БиХ.