Пројекти

Јачање положаја жена и развој људског капитала у општини Мркоњић Град

период 1. децембар 2009. – 31. јул 2010.
учесници Водећи апликант:
ГЕА
Центар за истраживања и студије
Партнер: HCABL Хелсиншки парламент грађана Бања Лука
донатор logo-undp
УНДП – Развојни програм уједињених нација у БиХ
суфинансирање mgОпштина Мркоњић Град

Општи циљ

Јачање положаја жена и развој људског капитала невладиног сектора у општини Мркоњић Град кроз серију обука и презентација те практичне примјене наученог како би се жене и удружења обухваћени пројектом оспособила за организованији и самосталнији рад, уз синергију са локалном администрацијом.

Специфични циљеви

  • подићи ниво специфичних знања и вјештина чланица три изабрана удружења жена на подручју општине Мркоњић Град кроз серију практичних радионица о техникама ткања, органској пољопривреди и руралном туризму.
  • ојачати интерне капацитете три изабрана удружења жена из општине Мркоњић Град кроз програм обуке на тему унапређења ефикасности рада удружења.
  • побољшати информисаност чланства изабраних удружења о начинима заштите права и положаја жена у општини Мркоњић Град, кроз упознавање са обавезујућим нормативно-правним оквирима за БиХ као и уз примјере добрих пракси у БиХ.
  • ојачати капацитете локалних власти за пружање подршке невладиним организацијама у припреми пројектних приједлога према домаћим и међународним изворима финасирања кроз обуку два представника општинске администрације као и ојачати сарадњу и комуникацију између локалних власти и удружења жена на територији општине Мркоњић Град.

Циљне групе

  • жене са руралних подручја општине Мркоњић Град – чланице удружења жена Наша жена из Подрашнице, чланице Удружења породица са четверо и више дјеце „РАДОСТ МГ“ Мркоњић Град и Хуманитарног удружења жена Мркоњић Град
  • локална управа општине Мркоњић Град.

Остварени резултати

  • 30 полазница из три изабрана удружења жена у општини Мркоњић Град добило нова сазнања која ће им у многоме олакшати рад у циљу јачања њихових личних капацитета као и капацитета самих удружења. Семинари/радионице из области руралног туризма и развоја органске пољопривреде су изазвали посебно интересовање, а неке од полазница су већ започеле прве кораке у развијању ових дјелатности као будућих извора примања својих домаћинстава. Петодневна обука из области традиционалних техника ткања, која је успјешно спроведена у сарадњи са ХУЖ “Дуга” из Бањалуке, посебно се показала корисном за чланице удружења жена “Наша жена” из Подрашнице. Оне су имале прилику да усвоје знања и технике неопходне за израду традиционалних одјевних и украсних предмета, чијим ће излагањем и продајом значајно допринијети побољшању туристичке понуде Мркоњић Града као и економском јачању Удружења и његових чланица.
  • Кроз низ семинара/радионица о организовању и вођењу удружења, полазнице су добиле све информације неопходне за успјешан рад удружења. Полазнице су усвојиле нова сазнања из области стратешког планирања, организације рада удружења, нормативно-правног оквира за дјеловање удружења, извора финансирања, писања пројектних приједлога те нормативно-правног оквира заштите права и положаја жена са примјерима добрих пракси из БиХ.
  • Као завршна активност у пројекту, у сарадњи са Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука, израђен је и “Приручник за помоћ у раду удружења жена”, у ком су обједињене све теме обрађиване на одржаним семинарима везаним за рад удружења.
  • Остварена је добра сарадња са представницима општине Мркоњић Град, чија је помоћ значајно олакшала имплементацију пројекта и који су изразили вољу за наставак успјешне сарадње са три удружења жена.